Behandling i Tyskland - din danske guide

sundhed.de er din danskesprogede portal til Tysklands sundhedstilbud og behandlere
sundhed.de er din danskesprogede portal til Tysklands sundhedstilbud og behandlere

Tilskud til behandling, medicin, hjælpemidler osv.

Som borger i DK har du mulighed for at få tilskud, hhv. bruge dine tilskud, når du søger behandling eller køber medicin i Tyskland. I EF-traktaten er der fastsat regler om, at medlemslandene skal sikre den frie udveksling af varer og tjenesteydelser. Det betyder, at det offentlige tilskud, der gives til sundhedsydelser i Danmark i mange tilfælde også udbetales, hvis en sundhedsydelse modtages i Tyskland. For eksempel får du samme procentandel i tilskud til tandbehandling i et EU-land, som du gør i Danmark. Til tandbehandling foretaget af en autoriseret behandler i Tyskland får du samme tilskud som i Danmark. Tilskuddet dækker de samme behandlinger, som er tilskudsberettigede i Danmark. Det er tilladt at købe din behandling, medicin eller dine hjælpemidler syd for grænsen og i mange tilfælde er det billigere end i DK. Behandlingen eller medicinen skal dog være på godkendt eller på recept fra en dansk eller tysk læge og være tilskudsberettiget.

 

Se sundhedsstyrelsen vejledning her: sundhedsstyrelsen.dk

Se sundhedsstyrelsens tilskudsordning her.

Søg om tilskud her: medicinskudstyr.dk

Link til din sundhedsjournal på sundhed.dk